Journal

Khi cầm trên tay ngắm nghía những sản phẩm đẹp, mình luôn bị thôi thúc tìm hiểu về quá trình tạo ra chúng để cảm nhận được những giá trị vô hình tới từ câu chuyện ẩn giấu bên trong.
Continue reading