sài gòn - new york

OUR PEOPLE

"Đối tượng của Môi Điên là những người trẻ có nhận thức về cá tính của chính mình và muốn thể hiện nó qua thời trang." 

#InMoiDien