Journal

Sau nhiều tháng thử nghiệm, dòng túi Ba Gang chính thức được Môi Điên chọn làm sản phẩm cố định, chạy xuyên suốt năm 2018 với các phiên bản mới được cải tiến qua mỗi bộ sưu tập.
Continue reading