Journal

Sau nhiều tháng thử nghiệm, dòng túi Ba Gang chính thức được Môi Điên chọn làm sản phẩm cố định, chạy xuyên suốt năm 2018 với các phiên bản mới được cải tiến qua mỗi bộ sưu tập.
Continue reading
Nhằm phát triển các sản phẩm cao cấp và mở rộng dòng sản phẩm phổ thông, studio tuyển dụng các vị trí designers và marketing full time. Môi Điên - Lanman đồng thời tìm kiếm cộng tác với các models và KOL cho các bộ sưu tập sắp tới.
Continue reading