Tote Bag

Regular price $16.50
  • 375000 VND | 16.5 USD
  • Màu đen than | Charcoal Black
  • Chất liệu: Vải cotton bọc canvas
  • Material: Cotton shelf with canvas lining
  • Dimension: 37x32x12 cm