Tote Bag

Regular price $16.50
  • 375000 VND | 16.5 USD
  • Màu chiếu xanh | Tatami Blue
  • Chất liệu: Vải linen bọc canvas
  • Material: Linen shelf with canvas lining
  • Dimension: 37x32x12 cm