MÔI ĐIÊN x Hoàng Dũng

#Dear Inmoidien, 25m2 là một thành quả cộng tác trong 4 tháng lockdown giữa studio thiết kế của Môi Điên và ca sĩ Hoàng Dũng - được thực hiện trong 2 căn phòng nhỏ (25m2) ở 2 đầu Sài Gòn - Hà Nội.

Đây là lần đầu tiên 2 fan clubs mạnh dạn kết hợp để sử dụng ý tưởng từ dự án âm nhạc của một nghệ sĩ, song sản phẩm lại dễ dàng sử dụng cho tất cả mọi người.