MÔI ĐIÊN x Hoàng Dũng

#Dear Inmoidien, 25m2 là một thành quả cộng tác trong 4 tháng lockdown giữa studio thiết kế của Môi Điên và ca sĩ Hoàng Dũng - được thực hiện trong 2 căn phòng nhỏ (25m2) ở 2 đầu Sài Gòn - Hà Nội.

Đây là lần đầu tiên 2 fan clubs mạnh dạn kết hợp để sử dụng ý tưởng từ dự án âm nhạc của một nghệ sĩ, song sản phẩm lại dễ dàng sử dụng cho tất cả mọi người.


Sorry, there are no products in this collection.