Journal

Đối với trẻ em ở vùng cao Tây Bắc, đi học hầu như không phải là điều được ưu tiên hàng đầu. Việc tiếp cận để đưa các em trở lại nền giáo dục tiêu chuẩn từ đó lại trở nên khó hơn bao giờ hết. Trong chiến dịch lần này, Môi Điên hân hạnh được đồng hành cùng Nuôi Em trong vai trò là một trong sáu đại sứ gây quỹ.
Continue reading